רביעית סלי  קניות רב פעמי  מותאם לעגלת סופר BM0580